CONTACTE CONTACTE Tarongers Camí de Vera nº 318 FALLA POLITECNIC Inici Inici COLABORA  Apunta´t Patrocini LA FALLA  Historia Junta actual PARTICIPA  Foro Fotos i videos COLABORA  Apunta´t Patrocini LA FALLA  Historia Junta actual PARTICIPA  Foro Fotos i videos LA FALLA Tot sobre la Falla del Politécnic
Secretario (Antonio Hervás Jorge): secretario@fallapolitecnic.com Vicepresidente 1º (Angel Martinez): vice1@fallapolitecnic.com Tesorero (Pepe López Lázaro): tesorero@fallapolitecnic.com Comisión femenina (Mº Ángeles Belenguer): chicas@fallapolitecnic.com Comisión masculina (Wenceslao Otero): chicos@fallapolitecnic.com Infantiles (Enrique Hernández): infantiles@fallapolitecnic.com Loteria (Vicente Camps): loteria@fallapolitecnic.com Grupo teatro (Paula Ramos): teatro@fallapolitecnic.com Página web y facebook (Oscar García): web@fallapolitecnic.com
Apunta´t a la falla y participa en la millor festa del mon com a faller@
Si vols ser membre de nostra Falla o tens algun dubte sobre la comissió no tens més que  posar-te en contacto en nosatres en altas@fallapolitecnic.com, en breu nos posarem eh contacte en tu::   Les quotes per a l´eixsercici 2017-2018 son:                   - 240´00 euros adults (del 20/03/1953 al 19/03/1992)           - 216´00 euros els jubilats majors de 65 anys (majors del 19/03/1953)           - 174´00 euros jovenils(del 20/03/1996 al 19/03/2004)           - 120´00 euros infantils  (del 20/03/2004 al 19/03/2012)           -  24´00 euros beus  (del 20/03/2012 al 19/03/2018)             desconte del 10% a les families numeroses (cinc o més membres fallers)                       NORMATIVA QUOTES FALLERES 1. Les quotes s'establixen en funció de l'edat del faller a 20 de març de 2017, Inici de l'eixercici faller 2. Formes de pago de les quotes::    a) Per mig de domiciliació bancària en quatre determinis iguals, que es domiciliaran l'1 de juny, l'1 de setembre l'1 de novembre i l'1 de giner de 2018.    b) Per mig de transferència bancària o ingrés en efectiu en el conte de la Falla de Bankia ÉS07 2038 6543 91 6000023331 , que es deurà realisar en quatre determinis iguals, a l'igual i en els mateixos periodos que la domiciliació bancària, o en la seua totalitat.     En este cas, es deurà enviar còpia del la transferencia per correu electrònic indicant clarament la quota abonada i als @faller@s que correspona tesorero@fallapolitecnic.com No es podrà participar en cap activitat organisada per la Falla, si no s'està al corrent dels determinis establits o de totalitat de la quota. 3. El determini màxim per a tindre abonada la totalitat de la quota és el 1 de febrer de 2018 4. En el cas de fallers menors d'edat, deurà estar donat d'alta com a faller un dels pares o un faller autorisat pels pares que es responsabilise del menor, devent para això haver  complimentat el formulari corresponent 5. La renovació de la inscripció a la falla es realisarà de forma automàtica per periodos anuals. No obstant qualsevol de les parts podrà opondre's a la pròrroga per mig de notificació escrita a l'atra, efectuada en antelació al dia 15 de maig de cada any.
FORMULARIS D'INSCRIPCIÓ (Obligatori usar el programa ADOBE READER per a poder reblir-ho correctament)
Si vols formar part de la Falla reblix el formulari d'inscripció que corresponga i envia-ho a altas@fallapolitecnic.com
alta adults
alta menores
per a menors en els que els pares no són fallers també deurà reblir-se este formulari obligatòriament
Participa sent faller d'honor o colaborant en nosatres
© Falla Politecnic. Tots els drets reservats
Que és un faller d'honor?
El Faller d'Honor és una figura molt representativa en qualsevol comissió i en la del Poli especialment. Es tracta de particulars o empreses que colaboren especialment en la comissió i per eixe motiu se'ls dona un tracte distinguit. Els Fallers d'Honor són homenajars en agraïment a la seua colaboració, en un menjar típic Valenciana en la nostra exclusiva carpa fallera. En la mateixa procedirem al seu nomenament i se li farà entrega d'un obsequie singular per part de la nostra Fallera Major. No dubte en posar-se en CONTACTE en nosatres si desija formar part de la extens nòmina de colaboradors i reunir-se aixina, en tots ells, en una exquisita celebració en mostra del nostre agraïment